Tuesday, June 27, 2006

Bilderbergmöten och andra debutantbaler för påläggskalvar inom nyhögern

Efter att ha konstaterat att Paris Hiltons kärleksliv är hemligare än Bilderberggruppens möte i Kanada nyligen bjuder xymphora på följande iakttagelse:

Från www.xymphora.blogspot.com 2006-06-26

”… Listan över deltagare har blivit så lång att det är omöjligt att hålla ett verkligt hemligt möte. Hur ska Richard Perle och David Rockefeller kunna samtala om vilken sorts gevär som bör användas för att blåsa huvudet av Hugo Chavez när de är omgivna av svärmar av dussinpolitiker och byråkrater?

Bilderbergkonferensen har degenererat till ett möte där halvviktiga människor får chansen att känna sig verkligt viktiga genom att bli inbjudna att frottera sig med verkligt mäktiga människor. Den är ett sätt för människor vars egenvärde är beroende av att de tjänar viktiga personer att dryga ut sin CV. Dess verkliga syfte är nu att fungera som debutantbal för framtida extremhögerpolitiker som visas runt i gruppen så att man kan vara säker på att de inte i hemlighet är rosenröda kommunistbögar utan värdiga att installeras som nästa generations politiska ledare.

Vurmandet för bilderbergare och liknande är ett uttryck för den ena av de två vanligaste typerna av konspirationsteori. Länge har den vanligaste konspirationsteorin varit att hela världen styrs av en identifierbar kabal — aristokrater, judar, frimurare, Illuminati, the Council on Foreign Relations och/eller bilderbergare. Idén uppstod vid samma tid som demokratin började ta över politiken och baserades på antagandet att elitgrupper skulle konspirera bakom kulisserna för att återfå kontrollen över den makt de förlorat. Den Stora Konspirationen bidrog till att förklara varför maktens förankring hos folket inte föreföll göra saker och ting bättre och inte tycktes minska penningaristokratins makt och rikedomar.

Den typen av konspirationsteori är nonsens, uppenbart nonsens, och gör stor skada på vad jag menar vara den verkliga konspirationsteorin, nämligen den enkla tanken att politiska brott är brott, precis som alla andra slags brott, och ska utredas enligt normala utredningsmetoder och bestraffas med användande av det reguljära rättsväsendet. Den verkliga konspirationsteorin kanske inte leder till ett nytt Utopia, men den skulle bidra en hel del till att säkerställa att demokratiska politiska system fungerar så som de är avsedda att fungera, och att den vanliga människans intressen inte går förlorade bakom plundrarkapitalisters och krigsprofitörers. Fokuseringen på bilderbergare och liknande distraherar oss från den verkliga uppgiften för handen och ger ammunition åt dem som vill hindra oss från att använde de metoder vi faktiskt har tillgång till för att förbättra världen.”

No comments: