Friday, March 02, 2007

Brasiliansk ekonom visar USA vad humanism och logik vill säga

Läs och njut, för det är minsann inte varje dag en brasiliansk senator och ekonom ger amerikanerna en så elegant och belevad tillrättavisning!

Under en debatt vid ett universitet i USA fick förre guvernören, förre utbildningsministern och nuvarande senatorn Cristóvam Buarque frågan vad han ansåg om internationaliseringen av Amazônia. Den unge amerikanske frågeställaren inledde med att han förväntade sig ett svar av en humanist, inte av en brasilianare.

Så här svarade senhor Cristóvam Buarque:

”Som brasiliansk medborgare skulle jag helt enkelt argumentera mot internationaliseringen av Amazônia. Hur mycket våra regeringar än har misskött detta arv, så är det vårt.

Som humanist, och medveten om vilka risker för en förödelse av miljön som Amazônia är utsatt för, kan jag tänka mig att det internationaliseras, liksom också allt annat som är viktigt för mänskligheten.

Om Amazônia av humanistiska och etiska skäl bör internationaliseras, då bör vi också internationalisera all världens oljereserver. Oljan är lika viktig för mänsklighetens välfärd som Amazônia är för vår framtid. Trots detta förbehåller sig de som äger oljereserverna rätten att öka eller minska utvinningen och höja eller inte höja oljepriserna.

På samma sätt bör de rika ländernas finanskapital internationaliseras. Om Amazônia är en resurs som tillhör hela mänskligheten, då får inte urskogen brännas ner av en ägare eller ett land. Att bränna ner Amazônia är lika allvarligt som den arbetslöshet som orsakas av det globala spekulationskapitalets godtyckliga beslut. Vi kan inte tillåta att de finansiella reserverna används till att bränna ner hela länder för att tillfredsställa ett fåtal människors girighet.

Och innan vi internationaliserar Amazônia skulle jag vilja se en internationalisering av alla världens stora museer. Louvren bör inte tillhöra enbart Frankrike. Varje museum i världen vakar över de vackraste verk som den mänskliga anden har skapat. Detta kulturarv kan lika lite som det amazoniska naturarvet tillåtas manipuleras och hanteras efter en ägares eller ett lands godtycke.

Nyligen beslöt en japansk miljonär att ta med sig en målning av en stor mästare i graven när han dog. Hellre borde den målningen ha internationaliserats.

Under FN:s nu pågående session organiserar man ett Millennieforum, men vissa länders presidenter har haft svårighet att medverka på grund av pinsamma incidenter vid inträdet i USA. Därför anser jag att New York i egenskap av säte för Förenta Nationerna bör internationaliseras. Åtminstone Manhattan borde tillhöra hela mänskligheten. Liksom Paris, Venedig, Rom, London, Rio de Janeiro, Brasilia, Recife, varje stad med sin speciella skönhet och sin historia i världen, borde tillhöra hela världen.

Om USA vill internationalisera Amazônia därför att det är för riskabelt att lämna det i brasilianarnas händer, låt oss då internationalisera USA:s hela kärnvapenarsenal, eftersom de har visat att de är kapabla att använda dessa vapen och vålla en ödeläggelse som är tusentals gånger värre än de beklagansvärda svedjebränderna i Brasiliens skogar.

Jag stöder tanken att världens återstående urskogar internationaliseras i utbyte mot skuldbördan. Låt oss använda detta kapital till att garantera att varje barn i världen får möjlighet att ÄTA och gå i skolan! Låt oss internationalisera barnen och behandla dem alla, oavsett vilket land de är födda i, som ett arv som förtjänar hela vårldens omvårdnad. Som humanist kan jag försvara att världen internationaliseras. Men så länge världen behandlar mig som brasilianare kommer jag att kämpa för att Amazônia ska förbli vårt. Och bara vårt!”

Av uppenbara skäl publicerades inte det här uttalandet.

No comments: