Thursday, June 14, 2007

Demokratin och kunskapsnivån

Apropå demokraternas båda främsta presidentkandidater inför USA-valet 2008, Hillary Clinton och Barack Obama, deras bristande erfarenhet av arbete i ledande ställning – av arbete överhuvudtaget – och deras halvskrala kunskaper. Bloggkommentar till artikel från

www.washingtonmonthly.com

2007-06-09

”Kvaliteten på en kandidats administrativa meritförteckning är en angelägenhet av vikt och därmed meningslös för majoriteten av väljarna.

Gore och Kerry såg ut som professorer. Reagan såg ut som en sheriff. Väljarna finner stor tröst i tanken att allt som krävs är vanligt sunt bondförnuft, rakt snack och gåpåaranda. Att erkänna att hög intelligens, omfattande kunskaper och betydande erfarenhet är viktiga egenskaper hos en kandidat skulle tvinga väljarna att ta itu med sina egna tillkortakommanden.”

Si där. Äntligen en förklaring till att ledarna av idag, inom politiken och på andra områden, är som de är. Den enda kompetens som krävs är förmågan att övertyga andra om sin egen förträfflighet och ta hutlöst bra betalt för den, det har vi sett från Skandia till Enron, från Vita huset till Rosenbad. När sedan ingenting vettigt blir uträttat, bubblan brister, vederbörande stiger av och tar med sig sitt astronomiska avgångsvederlag och det är uppenbart för de allra flesta att det rörde sig om en storhetsvansinnig sociopat, då står nästa redan beredd att kliva in på scenen. En logisk följd av konsumtionssamhället? Och av en demokrati som inte orkat hålla fast vid tanken att skolan måste utbilda eleverna, bibringa dem just omfattande kunskaper så att de kan ”utvecklas till självständigt tänkande människor”? Så stod det i läroplanen när jag var ung. Vad står det där nu? Finns det någon som vet?

No comments: