Wednesday, April 30, 2008

TIo nya och oundgängliga budord

“Om vi vill rädda planeten måste vi få ett slut på och avskaffa den kapitalistiska modellen.

Tio budord:

1. Avskaffa det kapitalistiska systemet.

2. Avskaffa krigen.

3. En värld utan imperialism eller kolonialism.

4. Rätten till vatten.

5. Utveckla rena energikällor.

6. Respektera moder Jord.

7. Betrakta grundläggande samhällsservice som mänsklig rättighet.

8. Bekämpa ojämlikhet

9. Främja kulturell och ekonomisk mångfald.

10. Leva väl, inte leva bättre på andras bekostnad."

-Evo Morales, Bolivias president

No comments: