Friday, June 05, 2009

What is it about money-lenders?

Här ser man vad USA:s s k "hate laws" ska användas mot. Se också bl a www.xymphora.blogspot.com och www.kennysideshow.blogspot.com

Agora se vê contra o que as "leis de ódio" americanas serão aplicadas. Fontes: os sites em cima

Garry Trudeau 'Maligns Judaism' Says ADL

Här fattas tyvärr "Doonesbury", lyckades inte klistra in den, men den finns på kennysideshow. Gå dit och läs den först:

Aqui falta infelizmente a "Doonesbury, mas vá a www.kennysideshow.blogspot.com e leia."New hate crime laws will prevent this type of anti-semitic satire"...Abe Foxman

New York, NY, June 1, 2009 ... The Anti-Defamation League (ADL) today released the text of a letter to cartoonist Garry Trudeau concerning his Doonesburystrip of May 31, 2009:

Dear Mr. Trudeau:

We agree with the numerous people who are contacting us that Sunday's Doonesbury misquotes the Bible, maligns Judaism, and promotes a Christian heresy, all within eight panels. It reinforces age-old stereotypes about Judaism that have been the cause of much suffering and pain over the centuries, and which have been rejected by a variety of Christian denominations over the last decades.

Jesus' concern in the Gospels is with money-changers, not money-lenders. The money-changers converted the coins of the Roman Empire into the currency accepted by the Jerusalem Temple, as money-changers today convert dollars into Euros. To speak of money-lenders harkens back the stereotype of Shylock, when Jews were forced by Christians to engage in usury.

Christian teaching is clear: the God of the Old Testament is the same God as the God of the New Testament. Doonesbury's Reverend Sloan is guilty of promoting anti-Jewish stereotypes and biblical illiteracy. He owes both Jews and Christians an apology.


Sincerely,

The Anti-Defamation League {source}


Man skulle kunna skratta åt ADL:s petiga distinktion mellan lånehajar och valutaspekulanter, och åt dess myndiga fromleri, om brevet inte så tydligt visade att det zionistiska ADL anser sig ha självklar rätt (genom sin politiska tyngd?) att tala om för kristna vad kristendom ska vara, och framför allt straffa andra för deras åsikter, något som jag aldrig har läst skulle stödjas av någon demokratisk nations lagstiftning. More hate laws, Abe Foxman?????
Det värsta är dock den totala flathet som alla visar inför den här sortens bannbullor. Pressen hukar sig i bänkarna och tiger... Lever vi inte i en demokrati där mångfald, öppen debatt och självständigt tänkande ska främjas? Ska inte tusen blommor blomma, minst?
Klart är dock att en mycket öm tå trampats på. Vad säger oberoende liberala DN? Skicka fram sionismens villiga valkyria Carina Rydberg, så får vi se om inte Garry Trudeau egentligen är "trolig" kryptoislamist och antisemit... Enbart anti-sionist eller socialist eller freds- och miljövän eller katolik eller allt detta får han ju inte vara ...
Och för att slutligen visa att skillnaden mellan lånehajar och penningväxlare är nästintill obefintlig, vill jag gärna avsluta med några ord om bankiren Nathan Rothschild (1777-1836):
Nathans far Mayer Amshel startade ett växlingskontor i Frankfurt. Sonen satte senare som bankir i Wien den europeiska adeln och kungahusen i skuld, varefter småfolket fick betala notan, inklusive Napoleonkrigen. Med blod och ränta. Vilket f ö alltid har varit hela syftet med privata banker: de rikas berikande på de fattigas bekostnad, inget mer. Sin strävan sammanfattade han så här:
"Om jag har makten över ett lands valuta, bryr jag mig inte om vem som stiftar dess lagar eller vilka de är. Den som har guldet bestämmer."
Nathan nådde sitt mål, privata banker bestämmer idag de flesta centralbankers penningpolitik, om de inte rentav äger dem helt eller delvis, såsom fallet är med t ex Federal Reserve och Bank of England. Kanske skulle det gräma honom en smula att allt fler av världens största "solida" banker inte längre är "judiska". Men den "mänskliga" girigheten och maktbegäret har alltid varit gränslösa och inget som något folk har kunnat ta patent på ...

No comments: