Tuesday, March 26, 2013

Hugo Chavez synder

torsdag 14 mars 2013 från xymphora.blogspot.com Hugo Chavez var den viktigaste människan i världen när han dog. Varför väckte han ett sådant hat bland skitskallarna på högerkanten? 1. Även om han kunde ha gjort mer, vilket många påpekat – han planerade att göra mer men var ständigt utsatt för hot om statskupp eller attack från USA:s sida – återtog han ändå en del av de oljeintäkter som stulits från Venezuelas folk av de globala ”enprocentarna”, ja till och med en del av Exxons vinster, dvs Rockefellers. Det kan man bara inte göra och tro att man ska slippa undan ostraffad. 2. Han hade ett enormt inflytande i hela Sydamerika. Idéerna må ha kommit från Fidel, men Fidel lyckades aldrig få mycket inflytande utanför Kuba. Venezuela utgör idag en mycket starkare influens i Sydamerika än USA, och de sydamerikanska ekonomiernas frammarsch och frigörelse från nyliberalismens och USA:s bojor kommer att leda till ännu större inflytande världen över. 3. Den moderna ekonomin, en patetisk samling rent nonsens och lögner, skapades uttryckligen som ett propagandaverktyg för att skydda procentarelitens intressen och är speciellt avsedd att inpränta som axiom att det inte finns något alternativ till turbokapitalismen och att alla försök att hjälpa de fattiga inte bara kommer att slå slint utan ömkligen misslyckas. Enda möjligheten är att låta 1 % få sin vilja fram och förtrösta på att någonting ska sippra ner till oss andra. De senaste 30 åren har bortom varje tvivel bevisat att den moderna ekonomin är en lögn. Hugo Chavez visade att man kan trotsa dess prognoser, hjälpa de fattiga och få en framgångsrik ekonomi. Detta är så svårt för rövslickarjournalister att förstå att de hittar på data om Venezuela för att bevisa för sig själva att allt de tror sig veta inte är fel. Den här sortens paradigmskifte gör ont i de dummas och elakas små hjärnor. 4. Hugo Chavez höll fast vid sina vänner och höll sig till sanningen. Han kallade George Bush för djävulen och och vägrade överge sina vänner trots enorma påtryckningar, i synnerhet från ”progressivt” och sionistiskt håll. En av djävlarnas vanligaste metoder är att få de rättfärdiga att ta avstånd från sina vänner på basis av tvivelaktiga, oviktiga och falska meningsskiljaktigheter. 5. Sist men kanske viktigast: Hugo Chavez trotsade enprocentarnas edikt att de fattiga ska leva utan hopp. Hopplöshet leder till förtvivlan och oförmåga att handla. Det var de fattiga som besegrade kuppmakarna och höll Hugo Chavez vid makten. Han gav dem hopp och de bevisade för sig själva att de har makt att forma sin framtid. Detta är vad kapitalismen fruktar allra mest. När de fattiga väl ser resultaten av sina egna aktioner skingras enprocentarnas lögner för vinden.

No comments: