Monday, February 06, 2006

Danska ”satirbilder”

från xymphora.blogspot.com 2006-02-04

Den danska satirteckningsgåtan är ganska enkel, eller hur? Att publicera och återpublicera teckningarna har inget med yttrandefrihet att göra. Jag har all rätt, laglig rätt och yttrandefrihet att gå fram till närmaste utvecklingsstörda person jag ser och kalla vederbörande efterbliven. Men det gör jag inte. Varför inte? Därför att jag inte är sex år gammal! Jag kan anse att alla religiösa trosföreställningar är dumma vidskepelser (och det gör jag!). Dock vet jag att människor tar sin religösa tro på djupt allvar och skulle bli sårade om jag drev med den. Alltså gör jag det inte. Det är bara en fråga om vanlig hövlighet. Tryckfriheten har absolut inget med saken att göra. Danskarna visade hur långt deras principer sträckte sig när de började be om ursäkt först när det verkade som om danska företag skulle förlora pengar på en muslimsk bojkott. Vilka principer!

Konspirationsvinkeln på den här onödiga krisen är att danskarna visste precis vad de gjorde och ville provocera fram den våldsamma muslimska reaktion som de fick. De inblandade är rasistiska invandringsmotståndare som ville påstå att muslimer är födda våldsamma och inte borde släppas in i Danmark. Det här var ingen olyckshändelse.

Vad i helsike har hänt med Danmark förresten? Förr var det ett av de pålitligaste progressiva länderna i världen. Nu ser vi en högerregering som uppbackas av rasister och har skickat soldater till Irak, trupper som till och med har ställt till med en egen liten tortyrskandal.Dansk satirteckningskonspiration
Xymphora.blogspot.com 2006-02-06

Vi börjar se detaljerna i konspirationen bakom den danska satirteckningsskandalen. Tidningen Jyllands-Posten som utlöste problemet genom att faktiskt beställa teckningar som skulle göra muslimer rasande som ett experiment för att se om den politiska korrektheten skulle hindra att de publicerades — sånt här kan man inte hitta på! —stödjer den invandringsfientliga koalitionsregeringen och har historiska band som går tillbaka till 1920- och 30-talens fascism. Redaktören i fråga, Flemming Rose, har tydligen förbindelser med Daniel Pipes (vilket knappast är förvånande). Syftet var helt klart att utlösa muslimska kravaller för att inpränta idén att ”civilisationernas sammandrabbning” innebär att invandringen till Europa — speciellt den muslimska invandringen — måste stoppas och ge stöd för tanken att alla muslimer är oförnuftiga och våldsbenägna och bara kan bemötas med våld. Fastän de förnekar det, är det tydligt att konspirationen löper genom en hel rad likasinnade europeiska redaktörer som samtliga borde lämna blodprov för misstänkt sionism. BBC hade faktiskt fräckheten att sända ut bilderna ”för att ge allmänheten en uppfattning om de starka känslor som väckts av historien”. När vi gräver djupare, är jag säker på att vi kommer att finna att alla människor som är inblandade i den här historien har starka band till antingen sionismen eller den europeiska fascistiska ultrahögern eller bådadera. Det danska folket borde fundera på att skicka en räkning till Jyllands-Posten för de skador som åsamkats deras ambassader, för att inte tala om det faktum att danska företag aldrig mer kommer att kunna göra affärer i Mellanöstern eller någonstans där det finns en stor muslimsk befolkning. Danmark har just förlorat en miljard kunder.

No comments: