Sunday, October 31, 2010

Begreppet ”det utvalda folket” ogiltigförklarat

Från kennysideshow.blogspot.com som härmed rekommenderas


Ärkebiskop Cyril Salim Bustros från Newton, Massachusetts, ledare för den grekisk-katolska kyrkan i USA, har orsakat en liten fnurra på tråden i relationerna mellan katoliker och judar med några yttranden vid ett biskopsmöte i Vatikanen med biskopar från Mellanöstern.

Om inte jag misstar mig har det Bustros sa varit rådande kristen teologi fram till den judiska uppfinningen ”kristen sionism”. I korta drag var det att Jesu lära avskaffade begreppet ”det utvalda folket” och införde den nya tanken att alla är jämlika. Ut med det gamla och in med det nya, alltså.

Judiska suprematister gillar inte sånt prat så de lät ADL:s hantlangare Abe Foxman göra vad han har betalt för … attackera.

Bustros sa: ”Vi kristna kan inte tala om ’det förlovade landet’ som en enskild rättighet för ett privilegierat judiskt folk. Det finns inte längre något utvalt folk – alla män och kvinnor i alla länder har blivit det utvalda folket.”

och

”Under nummer 8 i budskapet säger vi att vi inte kan ta till teologiska och bibliska påståenden som verktyg för att rättfärdiga orättvisa. Vi vill säga att Guds löfte i det Gamla testamentet rörande ’det förlovade landet’ … vi som kristna hävdar att det löftet annullerades i och med Jesus Kristus, som sedan instiftade Guds rike. Som kristna kan vi inte tala om ett ’förlovat land’ för judarna. Vi talar om ett ’förlovat land’ som är Guds rike. Detta är det förlovade land som omfamnar hela världen med ett budskap om fred och rättvisa och jämlikhet för alla Guds barn.

Det finns inget gynnat eller privilegierat folk. Alla människor från alla länder har blivit det utvalda folket. Detta står klart för oss.

Vi kan inte bara hänvisa till ’det förlovade landet’ för att rättfärdiga judarnas återvändo till Israel och samtidigt nonchalera palestinierna som drevs från sitt land. Fem miljoner judar fördrev tre eller fyra miljoner palestinier från deras land, och detta kan inte rättfärdigas.

För de kristna finns inte längre något utvalt folk. Alla är ’det utvalda folket’. Det vi säger är politiskt. Den Heliga Skrift får inte utnyttjas till att rättfärdiga israelernas ockupation av palestinskt land.”

Skandalöst, chockerande och antijudiskt, gnyr Foxman.
”Genom att påstå att Guds löfte vid förbundsarken om land till det judiska folket ’annullerades av Kristus’ och att ’det finns inte längre något utvalt folk’ säger ärkebiskop Bustros egentligen att judendomen inte längre har något existensberättigande. Detta utgör den värsta sortens anti-judendom, gränsande till anti-semitism.”

Foxman vränger orden så att de passar hans agenda. Bustros antydde inte på något sätt att judendomen skulle sakna existensberättigande utan sa snarare som den framstående amerikanska journalisten Helen Thomas: ”Just get the hell out of Palestine.” Och sluta med det där dravlet om att ”Gud gav oss Israel”.

Om man söker fred verkar Bustros betydligt vettigare än den fete Foxman och hans idoga försvarande av sionistisk landstöld, folkmord och ett otal andra kriminella verksamheter.

Men den katolska kyrkan kommer att kringgå den här frågan, judarna kommer att fortsätta gnälla på alla som ifrågasätter deras status som ”utvalda” och palestinierna får betala priset genom att avtvingas ännu mer av sitt land och försmäkta i fånglägret Gaza.

De flesta så kallade kristna kommer att förbli tysta.

No comments: