Friday, September 02, 2005

Saker jag glömde blogga i augusti

Nya tankebrott
www.xymphora.blogspot.com 2005-08-07

Jag tyckte att Thomas Friedmans förslag att skapa en officiell amerikansk lista över ”ursäktsmakare” — folk som har mage att föreslå andra reaktioner på terrorism än Friedmans egna, som är en ändlös serie krig mot oskyldiga muslimska civila — var illa nog. Vi vet alla hur officiella listor snart blir till officiellt förtryck. I det nuvarande våldsamma klimatet i USA är bara att finnas på en sådan lista likvärdigt med att riskera att dödas av hämndlystna, galna högerextremister, och det vet Friedman. Hela meningen med att göra upp en sådan lista är att skapa ett klimat av fruktan för kroppslig, ekonomisk eller officiell vedergällning för att undertrycka alla alternativ till Friedmans idiotiska inställning till ”kriget mot terrorn”.

USA har varit med om sådana här saker förut. Under 1950-talet fick många människor sina liv förstörda avJoe McCarthy och hans anhang som skapade en hotfuyll atmosfär bara genom att göra upp listor över tänkbara förrädare, vilkas liv sedan förstördes genom att de svartlistades av filmbolagen (ironiskt nog var nästan alla offer för listorna judiska intellektuella). De här människorna var ”ursäktsmakare”, människor som bara ville föreslå alternativ till regeringens dåvarande politik. Den mest berömde amerikanske ”ursäktsmakaren” var Eugene Debs, som fängslades 1918 enligt lagen mot uppvigling (som också ironiskt nog användes till att förtrycka judiska intellektuella) bara för att ha vågat hävda att USA inte borde delta i första världskriget. Friedmans idé om att skapa en officiell lista över folk med allternativa inställningar till problemet terrrorismen är en fascistisk handling och han borde avskedas från New York Times.

Men det blir värre. Tony Blair förespråkar nu att det ska bli ett brott i Storbritannien att ”tolerera eller glorifiera” terrorism någonstans i världen, Bland dem som tolererade terrorismen skulle Friedmans ”ursäktsmakare” räknas in, ja, var och en som hade fräckheten att anse att det kan finnas rationella orsaker till terrorismen som skulle kunna bemötas med förnuftiga åtgärder från västmakterna, och att terrorismen kan ha sina orsaker i handlingar som begåtts av stater som Storbritannien och USA. Den listan skulle innefatta människor som Londons borgmästare Ken Livivngstone och f d labour- men nu oberoende parlamentsledamoten George Galloway, vars skarpa kritik som förbinder Blairs dåraktiga beslut att delta i attacken mot Irak med bombdåden i London tydligen har börjat störa Blair. Hans lösning blir att kasta ”ursäktsmakarna” i fängelse.

Den ende som verkligen hör hemma i fängelse är Tony Blair, som helt klart bryter mot internationell lag och är en krigsförbrytare av högsta rang.
Nya tankebrott
www.xymphora.blogspot.com 2005-08-07

Jag tyckte att Thomas Friedmans förslag att skapa en officiell amerikansk lista över ”ursäktsmakare” — folk som har mage att föreslå andra reaktioner på terrorism än Friedmans egna, som är en ändlös serie krig mot oskyldiga muslimska civila — var illa nog. Vi vet alla hur officiella listor snart blir till officiellt förtryck. I det nuvarande våldsamma klimatet i USA är bara att finnas på en sådan lista likvärdigt med att riskera att dödas av hämndlystna, galna högerextremister, och det vet Friedman. Hela meningen med att göra upp en sådan lista är att skapa ett klimat av fruktan för kroppslig, ekonomisk eller officiell vedergällning för att undertrycka alla alternativ till Friedmans idiotiska inställning till ”kriget mot terrorn”.

USA har varit med om sådana här saker förut. Under 1950-talet fick många människor sina liv förstörda avJoe McCarthy och hans anhang som skapade en hotfuyll atmosfär bara genom att göra upp listor över tänkbara förrädare, vilkas liv sedan förstördes genom att de svartlistades av filmbolagen (ironiskt nog var nästan alla offer för listorna judiska intellektuella). De här människorna var ”ursäktsmakare”, människor som bara ville föreslå alternativ till regeringens dåvarande politik. Den mest berömde amerikanske ”ursäktsmakaren” var Eugene Debs, som fängslades 1918 enligt lagen mot uppvigling (som också ironiskt nog användes till att förtrycka judiska intellektuella) bara för att ha vågat hävda att USA inte borde delta i första världskriget. Friedmans idé om att skapa en officiell lista över folk med allternativa inställningar till problemet terrrorismen är en fascistisk handling och han borde avskedas från New York Times.

Men det blir värre. Tony Blair förespråkar nu att det ska bli ett brott i Storbritannien att ”tolerera eller glorifiera” terrorism någonstans i världen, Bland dem som tolererade terrorismen skulle Friedmans ”ursäktsmakare” räknas in, ja, var och en som hade fräckheten att anse att det kan finnas rationella orsaker till terrorismen som skulle kunna bemötas med förnuftiga åtgärder från västmakterna, och att terrorismen kan ha sina orsaker i handlingar som begåtts av stater som Storbritannien och USA. Den listan skulle innefatta människor som Londons borgmästare Ken Livivngstone och f d labour- men nu oberoende parlamentsledamoten George Galloway, vars skarpa kritik som förbinder Blairs dåraktiga beslut att delta i attacken mot Irak med bombdåden i London tydligen har börjat störa Blair. Hans lösning blir att kasta ”ursäktsmakarna” i fängelse.

Den ende som verkligen hör hemma i fängelse är Tony Blair, som helt klart bryter mot internationell lag och är en krigsförbrytare av värsta sort.


Mer från Cindy Sheehan, soldatmodern som slagit läger utanför Bushs ranch i Crawford, Texas och kräver att Bush förklarar vad hennes son dog för.
(xymphora 2005-08-15)

”Och en annan sak jag vill att han ska tala om för mig är: Vad var det för ett ädelt syfte som Casey dog för? Var det frihet och demokrati? Skitsnack. Han dog för oljan. Han dog för att göra dina vänner rikare. Han dog för att utvidga den amerikanska imperialismen i Mellanöstern. Vi är inte friare här, tack vare din Patriot Act. Irak är inte fritt. Få bort Amerika ur Irak och Israel ur Palestina så får du stopp på terrorismen. Jag använde det där ordet som börjar på ”i” – imperialism. Och nu ska jag använda ett till — impeachment — för vi kan inte benåda de här människorna. De måste ställas inför rätta för krigsförbrytelser och sättas i fängelse.”

Det är viktigt att koppla ihop tillbakadragandet av amerikanska trupper från Irak med tillbakadragandet av israeliska trupper från de ockuperade områdena. Det är två sidor av samma mynt, och det krävs handling på bägge håll för att minska riskerna för terrorism. Forskning om självmordsbombare har visat att orsaken till terrorismen inte är ”ondska” utan helt enkelt att ett land ockuperas av militära trupper av en annan religion. Stoppar man dessa ockupationer så har man tagit verkliga steg mot att få slut på terrorismen. Cindy Sheehan säger saker som många människor vet är sanningar, men som inte får någon plats i vanliga massmedia.

No comments: