Saturday, September 17, 2005

Gisslankrisen i New Orleans

Från www.xymphora.blogspot.com 2005-09-07

Från en viktig notis i Dispatch from the Trenches:

”OK, låt oss få ordning på det här: Michael Brown är med största sannolikhet en inkompetent underhuggare, men faktum är att när han vägrade släppa fram förnödenheter, nationalgardets trupper och byggnadsmaterial och maskiner och därefter beordrade att Superdome skulle låsas och vägspärrar upprättas på vägarna ut ur New Orleans för att tvinga alla som försökte fly undan förödelsen att vända om, då lydde han order. Inget av det var en tillfällighet, inget av det berodde på dåligt fattade beslut eller felaktiga prioriteringar. Det var ett avsiktligt utpressningsförsök från Bushadnministrationen för att få delstaten Louisiana att överlämna staden till den federala regeringen.

På fredagen, fyra dagar efter att Katrina slagit till, anlände äntligen nationalgardet, förment med mat och vatten till de instängda i Superdome. Visserligen utdelades till en början en del förnödenheter, men långtifrån tillräckligt. Alla tog för givet att det skulle komma mer. Men nationalgardet kom tungt beväpnade, för att försvara sig mot påstådda plundrargäng beväpnade med pistoler och gevär. Inom kort stod det klart att nationalgardets egentliga order var att spärra av Superdome och hindra alla från att ta sig ut.

Mellan onsdag morgon och fredag kväll anlände fartyg lastade med mat, vatten och medicinska förnödenheter. FEMA vägrade att låta lossa dem. Därefter beordrade Michael Brown att kommunikationerna mellan hjälparbetarna skulle klippas av.

Sent på fredagkvällen ställde Bushadministrationen Lousianas guvernör Kathleen Blanco inför något som inte kan kallas annat än ett ultimatum: innan de släppte fram katastrofhjälpen krävde de att hon skulle skriva över staden New Orleans på den federala regeringen.” (Här har xymphora en länk till en artikel iWashington Post.)

Märk väl att länken går till den ökända artikel i Washington Post där de tryckte den lögn som de fått höra från ”en högt uppsatt regeringstjänsteman” (förmodligen Karl Rove eller någon av hans medarbetare) om att Blanco så sent som lördagen den 3 september ännu inte skulle ha utfärdat undantagstillstånd, trots att hon i själva verket, som rättelsen över artikeln påpekar, gjorde det redan den 26 augusti (många anser att Washington Post har den etiska skyldigheten att avslöja namnet på den ”högt uppsatte regeringstjänstemannen” eftersom varje tysthetslöfte måste anses upphävt av lögnen och av att den nu bekräftats som lögn av pressen.) Men varför ville Bush införa krigslagar och ta över New Orleans? Dispatch from the Trenches uppger fyra skäl, av vilke de två sista är de viktigaste (fetstil i originalet):

”Att införa krigslagar skulle ge den federla regeringen total kontroll över staden: armén skulle sköta bevakningen och — kanske allra viktigast för denne storföretagens president — den federala regeringen skulle besluta över alla återuppbyggnadskontrakt och få $$$miljarder$$$ att dela ut till de storbolag som sponsrar den.

Dessutom har vi den lilla frågan om att frånta folket i New Orleans beslutsrätten över hur och vad som ska återuppbyggas och överlämna den i händerna på människor som ser New Orleans som ’Sin City’ och därmed effektivt se till att staden aldrig mer kommer att vara känd som The Big Easy.”
Bush utnytjade de svältande människorna i New Orleans som gisslan för att pressa guvernören till att lämna över staden till hans trupper så att han kunde:

1. dela ut samtliga återuppbyggnadskontrakt till vänner till gangsterfamiljen Bush som Halliburton och
2. utnyttja sina soldater till att kontrollera New Orleans’ invånares flykt från staden och återvändo till den och se till att ”oönskade” — svarta och fattiga vita rasförrädare som trivs i en övervägande svart kultur — aldrig kommer tillbaka, så att han kan bygga upp staden igen som ett nöjesfält för vita turister.

Lögnen som serverades till Washington Post var bara en del av den press man utsatte guvernören för. Bushs plan förklarar varför tillgängliga trupper hölls utanför staden när de kunde ha varit till nytta och endast sattes in när staden evakuerades (nu tjänar de som överbeväpnade väktare) och varför FEMA aktivt vidtog åtgärder för att hindra hjälp och hjälparbetare från att nå fram. Den förklarar också varför massmedia ägnade så mycket tid åt att rapportera om plundring, våldtäkter och mord, allt i ett samfällt försök att tvinga guvernör Blanco att gå med på Bushs krav. Plundringshistorierna handlade nästan uteslutande om människor som försökte få tag i den mat som Bush sett till att de inte skulle få, och våldtäkts- och mordhistorierna var mestadels påhittade. Hela scenariot var ett försök från regeringen Bushs sida att tjäna pengar på den tragedi som Katrina orsakat, ett försök som delvis omintetgjordes av Blancos vägran att låta sig pressas till att överlämna staden till Bush.

Kampen fortsätter och vi får inte låta dem lyckas med sina djävulska planer. Det vore ett brott, socialt, arkitekturmässigt och kulturellt, att låta Bush förstöra New Orleans. New Orleans måste väckas till liv igen i sina existerande byggnader, av vilka de flesta kan räddas, och med sina tidigare invånare. Övervägde den italienska regeringen att återuppbygga Florens någon annanstans efter översvämningarna 1966? Kan någon på allvar tänka sig att flytta på Venedig, ett mycket likartat ekologiskt fall med en stad som också sakta är på väg att sjunka? Blotta tanken är löjeväckande. Det finns bara fem kulturellt viktiga platser i hela USA: New York, Boston, Chicago, San Francisco och … New Orleans, det är bara att inse. Man kan inte bara ge upp New Orleans för att några få rika republikaner ska tjäna pengar. Om det amerikanska politiska systemet verkligen fungerade, då skulle Bushs försök att utnyttja New Orleans svältande och döende invånare som gisslan leda till att han ställdes inför riksrätt och avsattes från sitt ämbete. Det här var inte bara total inkompetens och försumlighet; det var en kriminell gärning.

1 comment:

dwainflynn21283144 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here