Friday, October 21, 2005

Sionism och anti-semitism

Sionism och anti-semitism
Från www.xymphora.blogspot.com 2005-10-21

”Det finns en intressant blänkare på
http://jewssansfrontieres.blogspot.com/2005/10/zionist-anti-semitism-at-jerusalem.html
om hur Jerusalem Posts beslut att ge ut en kristen upplaga (jag trodde inte ’nyheter’ var sekteristiska, men jag är väl bara naiv; jag undrar när de kommer med en muslimsk upplaga?) knyter an till de gamla banden mellan sionismen och anti-semitismen. När man betänker att de största anti-semiterna i världen är sionisterna, är det minst sagt ironiskt att de så framgångsrikt kan fortsätta sina angrepp på ’anti-semiter’ som en del i sitt propagandakrig för att rättfärdiga vadhelst staten Israel har för sig.
Jag noterar att det har blivit vanligt osunt oförnuft att angripa internetsajter därför att de kan ha länkat till någon som kan ha länkat till någon som kan ha postat någonting som man inte instämmer i. Folk har fortfarande ganska oklara begrepp om internet och hyperlänkar.

Men jag avviker från ämnet. Missbruket av termen ’anti-semitisk’ är så uppenbart förbundet med dem som försvarar staten Israels rasistiska, anti-muslimska/anti-arabiska politik att jag genast förutsätter att den som skäller någon för ’anti-semit’ helt enkelt är en anti-muslimsk/ anti-arabisk rasist. Man behöver bara googla på Little Green Footballs eller Rantburg för att se hur nära sambandet är mellan stöd för Israel och hat mot araber. Arabhatet bara döljs bakom det mer politiskt korrekta stödet för Israel. Detta skulle vara mer uppenbart för oss om inte det västerländska tänkandet innehöll ett brett stråk av anti-arabisk/anti-muslimsk rasism som går tillbaka till korstågen. Den som utan protester låter rasisterna hållas med detta är inte bättre än medlöpare.”

Så långt xymphora. Jag vill tillägga fem saker.

1. Den överväldigande majoriteten ”semiter” i världen är araber.
2. Den överväldigande majoriteten ”judar” i världen är inte ”semiter” utan av ”europeisk ras”, om jag får använda ett så fult ord.
3. Den lilla minoritet judar av orientaliskt, ”semitiskt” ursprung som invandrat till Israel eller bott i Palestina i många generationer står inte särskilt högt i kurs hos Likud och sionisterna utan är snarast andra klassens medborgare i en stat som inte kan kallas annat än rasistisk, eftersom där inte finns någon grundlagsstadgad jämlikhet mellan invånarna oavsett ras- och trostillhörighet.
4. Flertalet troende judar i världen är antisionister. Sionismen är en sekulär, rasistisk ideologi och staten Israels existens strider mot vad judendomen lär i toran. Se ex.vis sajter som den ovanstående eller www.jewsagainstzionism.com
5. Per Ahlmark eller Peter Wolodarski får naturligtvis tycka vad de vill om ovanstående, men jag skulle vilja se dem försöka vederlägga det.

No comments: