Friday, August 12, 2005

DU: Dr Strangeloves våta dröm

Utarbetat uran: kärnvapenkrigets trojanska häst.

Gå till www.globalresearch.ca och läs Leuren Morets skrämmande artikel om USA:s bruk av utarbetat uran och säg sen som Petter Hansson i AB i våras, att det är väl ändå otroligt att USA:s regering skulle mörda 3000 av sina egna för att få en förevändning att gå i krig mot Irak, vilket var vad som skedde den 11 september 2001. Leuren Moret har arbetat vid två amerikanska kärnvapenlaboratorier som geolog. 1991 blev hon en s.k ”whistleblower” och slog larm om verksamheterna vid Livermorelaboratorierna. Sedan dess har hon arbetat som fristående forskare och strålningsspecialist runt om i världen och bidragit till FN:s underkommitté för forskning om utarbetat uran. Hennes forskning om miljö- och hälsoeffekterna av lågintensiv strålning från atmosfäriska kärnvapenprov, kärnkraftanläggningar och DU-vapen finns tillgänglig på http://www.mindfully.org

Några axplock ur artikeln:

’USA:s bruk av s.k. DU-vapen, vilket strider mot alla internationella avtal, kommer långsamt att utplåna alla arter på jorden, inklusive människan, och ändå fortsätter detta land att använda dem, med full vetskap om deras destruktiva potential.

Sedan 1991 har USA iscensatt fyra krig i vilka man använt DU-vapen, vapen som är olagliga enligt alla ingternationella traktater, avtal, konventioner och överenskommelser, såväl som under USA:s egna militära lagar. Det fortsatta bruket av dessa illegala radioaktiva vapen som redan har smittat ner enorma områden med lågintensiv strålning och med tiden kommer att smitta ner andra delar av världen är verkligen ett internationellt problem som angår hela världen. Det djupare syftet avslöjas vid en jämförelse mellan de regioner som nu är nersmittade med utarbetat uran — från Egypten över Mellanöstern, Centralasien och till norra delen av Indien — och de amerikanska geostrategiska imperativ som beskrivs i Zbigniew Brzezinskis bok från 1997, The Grand Chessboard.
(Karta och citat ur Brzezinskis bok.)
……..

Faktum är att USA och dess militära allierade har iscensatt fyra kärnvapenkrig, ”slipping nukes under the wire” genom att använda smutsiga bomber och vapen i länder som USA kräver kontroll över.
……..
DU beskrivs som ”kärnvapenkrigets trojanska häst” och är vapnet som fortsätter att döda.
Uran 238 har ett halvliv på 4,5 miljarder år, vilket är lika med jordens ålder. Och allt eftersom U-238 bryts ner till sina dotterisotoper, i fyra steg innan det blir till bly, fortsätter det att avge mer strålning för varje steg. Det går inte att stänga av och det går inte rensa ut. Det svarar verkligen mot USA:s egen definition av massförstörelsevapen.

Efter att ha bildat mikroskopiska och submikroskopiska olösliga partiklar av uranoxid på slagfältet finns uranet kvar i luften och färdas med vindarna runt jorden som en radioaktiv komponent av dammet i atmosfären och dödar, lemlästar och vanställer urskillningslöst allt levande där regn, snö och fukt fört det till marken. Den radioaktivitet som härrör från kärnvapenprov i atmosfären motsvarar 40 000 Hiroshima-bomber och förorenar fortfarande atmosfären. De mängder lågintensiva radioaktiva föroreningar från DU som släppts ut sedan 1991 är många gånger större (och lagras i kroppen) än nedfallet från de atmosfäriska provsprängningarna.

En oberoende rapport till EU-parlamentet från den europeiska kommittén rörande strålningsrisker (ECRR) uppger på basis av studier av Tjernobylkatastrofen att riskerna med lågintensiv strålning är 100 till 1000 gånger större än vad internationella strålskyddskommittén uppskattat dem till på basis av bristfälliga utvärderingar av atom- och vätebombsprovers effekter gjorda av den amerikanska regeringen. Med hänsyftning på strålningens extremt dödande effekter på biologiska system skriver dr Rosalie Bertell, en av de 46 forskare som författade ECRR-rapporten så här:

”Begreppet artutplåning innebär ett relativt snabbt, avsiktligt förorsakat slut på historia, kultur, vetenskap, biologisk fortplantning och minne. Det är människans slutgiltiga förkastande av livets gåva. En handling som kräver ett nytt ord för att kunna beskrivas: ”omnicide” eller ”allmord”.

……….

USA gav första gången DU-vapen till Israel för att under amerikanks ledning användas i Sinai-kriget mot araberna 1973. Sedan dess har USA testat, tillverkat och sålt DU-vapen till 29 länder. Ett internationellt tabu förhindrade att de användes fram till 1991 , då USA bröt detta tabu och för första gången använde dem på slagfälten i Kuwait och Irak.’

Ja, här finns sannerligen mycket ohygglig läsning att ta ställning till. George W. Bushs lättvindiga bortförklaring av DU:s verkningar på Vita husets officiella website inte minst. Eller följande:

’USA:s krig i Afghanistan gjorde klart att det här inte var ett krig I tredje världen utan MOT tredje världen. I Afghanistan, där 800 till 1000 ton utarbetat uran bedöms ha använts under 2001 förstår även obildade afghaner vilken inverkan dessa vapen har haft på deras barn och på framtida generationer:

”Sedan amerikanerna förstört vår by och dödat många av oss, förlorade vi också våra hus och har ingenting att äta. Ändå kunde vi ha uthärdat allt detta elände och rent av funnit oss i det, bara inte amerikanerna hade dömt oss alla till döden. När jag såg min vanskapte sonson förstod jag att allt mitt hopp om en framtid har försvunnit för gott. Det här är annorlunda mot hopplösheten under ryssarnas barbari, trots att jag den gången miste min äldste son Shafiqullah. Den här gången vet jag att vi är offer för det osynliga folkmord som Amerika har utsatt oss för, en tyst död som jag vet att vi aldrig kan undgå.”
(Jooma Khan från provinsen Laghman, mars 2003.)’


Och dit har vår fryntlige statsminister Torpar-Göran släppt iväg 100 svenska soldater, troligen på skattebetalarnas bekostnad, för att hjälpa den rasande trevlige mr Bush att hålla heroinfabrikerna och pipelinebyggena igång. De som ev kommer hem igen kommer att vara tickande bomber, inte bara pga psykiska krigsskador utan också därför att de är radioaktivt smittade. Skalade han löken på dig, Göcke, eller mumlade han bara nåt om en eventuell nedläggning av SAAB i Trollhättan och klämde till om pungen din?
En skam för alla socialdemokrater från Branting och fram till Palme är du i vilket fall, och din okunnige justitieminister Thomas Bodström, den ende som nått den posten i Sverige genom arv och vissa fotbollsmeriter, ska inte öppna käften om terrorismbekämpning, den sköter man bäst genom att bekämpa och inte liera sig med de skurkar som smörjer kråset med den ohyggligt mycket mer omfattande terror som ”lågintensivt kärnvapenkrig” innebär.
Något måste alltså göras nu — annars är det lika bra att hänga sig innan cancern kommer — och jag uppmanar än en gång till svensk skattebojkott. Sätt pengarna på ett konto märkt skatt, och låt dem sitta där tills det blir ändring Vad ska vi med en demokratiskt vald regering och riksdag till om de inte stiftar lagar eller regerar någotsånär i enlighet med folkviljan? Och vad den beträffar, vet jag att Sveriges befolkning, som inte vill ha några terrordåd, förstår mycket bättre än Persson och Bodström hur farligt det är att ta skurkarnas parti i det här spelet. Vi vill inte ha nåt nytt drönarplan som vi ska bekosta åt SAAB, ”för att bevara spetskompetensen i Linköping”, vi vill inte ha svenska stridskukar som tror de är Rambo och försvarar USA i Afghanistan, vi vill inte ha en socialdemokrati som har lapat i sig den läckra grädden från först nyliberalernas och nu Bush&Blair-fascisternas fat och nu bara satsar på sig själv, vi vill ha bra skolor, universitet, vård och omsorg och samhällservice för pengarna, och ja, faktiskt, ett svenskt försvar som kan försvara Sverige i den händelse att guldreserverna i Norrland är större än man hade trott.

Gonzo Long

……….

No comments: