Wednesday, August 31, 2005

South American Ways

Här i Brasilien sörjer vi över att så många i arbetarpartiet PT:s ledning gick på nyliberalernas och den internationella socialdemokraturans bluff om den enda vägen och hamnade i reklamgubbarnas, bankernas och korruptionens klor, vilket lett till att Lula kan komma att stå utan parti till valet 2006, så stor är splittringen och så många är avhoppen. I stället för att liera sig med kolleger som Venezuelas Hugo Chavez och Kirschner i Argentina och utforma ett allsidigt projekt för Brasiliens utveckling försökte han hålla sig väl med rasande trevliga skurkar som den gamla vanliga brasilianska oligarkin och mr Bush och herrarna i Världsbanken och IMF. Man kan inte sitta på två stolar, Lula. Men å andra sidan är du ju långtifrån den förste politiker som har hoppat över stängslet och slutat representera sina väljare, även om du är den ende hittills som på frågan ”Är ni leninist?” har svarat ”Nej, jag är svarvare”.

Och så över till något mer positivt, dagens lilla blänkare från
www.xymphora.blogspot.com

2005-08-31

Ekonomiskt medbestämmande i Venezuela

Som om det inte fanns tillräckligt med skäl för Pat Robertson och hans gelikar runtom i världen att hata Hugo Chavez, har Venezuela börjat införa ”deltagande ekonomi”, ”partecon”, i sina fabriker. Arbetarna ges en mycket större roll i beslutsfattandet, en process som verkar synnerligen vettig om man betänker att det är de som ser vad som pågår. Jag minns kommentarer från bilindustriarbetare som byggde Chevrolet Caprice, en bil så ful och opraktisk att arbetarna visste att de skulle bli avskedade när ingen köpte den, vilket var uppenbart för dem men tydligen inte för GM-ledningen. Deltagande ekonomi skrämmer skiten ur kapitalisterna, för när man tar bort deras förmenta speciella talanger för företagsledning är det svårt att se vad de har med sig till bordet, frånsett det kapital de har stulit eller ärvt. De venezuelanska experimenten tycks följa de baskiska initiativen, av vilka de mest berömda är Mondragonkooperativen (en idé som har dykt upp till och med i Kalifornien).
Se även

http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1294
http://www.justpeace.org/mondragon.htm
http://www.alternet.org/story/23201/

No comments: