Friday, August 19, 2005

Oljekris? Nej, rekordvinster

Daniel Yergin om ”oljebristen”
Från xymphora blogspot 2005-08-17

Den som gillar den massiva ökning av oljebolagens profiter som orsakats av konspirationen för att pressa upp oljepriset genom att tala om underskott och kriser kanske inte gillar vad Daniel Yergin har att säga:

”Vår nya analys av produktionskapaciteten, fält för fält, som letts av mina kolleger Peter Jackson och Robert Esser, går stick i stäv mot den rådande uppfattningen och leder till en helt annan slutsats: Det kommer att ske en stor, exempellös ökning av oljeutbudet under de närmaste åren. Mellan 2004 och 2010 kan råoljeproduktionskapaciteten (inte den verkliga produktionen) komma att öka med 16 miljoner fat per dag — från 85 miljoner fat per dag till 101 — en 20-procentig ökning. En sådan tillväxt under de närmaste åren skulle kunna minska trycket på tillgång och efterfrågan.”

och:

”Det är inte första gången världen har ’fått slut på olja’. Det är snarare den femte. Cykler av brist och överflöd kännetecknar hella oljeindustrins historia.”

och:

”De växande energitillgångarna bör inte förleda oss till att underskatta den långsiktiga utmaningen, att tillhandahålla energi för en växande världsekonomi. I nuläget ser det ut som om världen, även med ett effektivare energiutnyttjande, kommer att konsumera 50% mer olja om 25 år.Detta innebär en stor utmaning. Men den ökande produktionskapaciteten kommer åtminstone under flera år framöver att ta luften ur rädslan för en överhängande oljebrist. Och detta kommer i sin tur att ge oss andrum till att ta itu med investeringsbehoven och hela skalan av teknologier —från utveckling till resursbevarande — som kommer att behövas för att underhålla en växande världsekonomi och tillgodose behoven för det som börjar bli en global medelklass.”

Yergin är författaren till ”The Prize”, en utmärkt historik över oljeindustrin. Jag skulle inte ha så mycket emot den här oljebristbluffen om det vore första gången de körde med den, men det gör de om och om igen, och vi faller för den varenda gång. Somliga anser att 1970-talets oljekris anstiftades för att göra utvinningen av nordsjöoljan ekonomiskt genomförbar och därmed rädda Storbritannien från bankrutt. Teknologin gör ständigt nya framsteg, och höga oljepriser gör det bara möjligt att utvinna olja från källor som förut var olönsamma. De stora oljebolagen gör miljarder i rekordvinster på att sälja samma kvantitet olja som alltid, allt på basis av att återigen lura oss att tro att det råder ett obotligt oljeunderskott. Vi får höra att priset stiger på grund av tillgång och efterfrågan, trots att det största delen av ökningen beror på den amerikanska dollarns sjunkande värde (ännu ett skäl att prissätta oljan i en stabil valuta som euron). Eftersom det största problem som världen står inför idag är växthuseffekten, som orsakas av att vi bränner för mycket fossila bränslen, är ett underskott av olja förmodligen den bästa nyhet som världen kan få, men tyvärr sitter vi här med tillräckligt med olja för en överskådlig framtid. Men ännu ett dåraktigt krig mot något land i Mellanöstern skulle naturligtvis avsevärt kunna förändra detta sakernas tillstånd.

No comments: