Thursday, June 09, 2005

Från www.xymphora.blogspot.com

Från www.xymphora.blogspot.com

Fredag den 18 mars 2005

Jag tycker det är häpnadsväckande att USA fortfarande släpper ansenliga mängder bomber över Irak. Detta har på något vis kommit bort i allt ryggdunkandet om hur USA har fört ”demokratin” till det irakiska folket. Eftersom det inte finns någon armé ute på fältet, måste man fråga sig vad målet för bomberna är. Och är det lagligt under internationell lag? Detta påminner mig om de tusentals bombräder som genomfördes av USA och Storbritannien före anfallet mot Irak under förevändingen att säkra ”flygförbudszonerna”, bombräder som inte heller rapporterades av media och därmed aldrig var en politisk fråga och lika gärna aldrig kan ha ägt rum, trots det faktum att de allra flesta offren var civila. De nu pågående bombningarna är tydligen fullständigt ointressanta för media. Från Jarrett Murphy i Village Voice:
”En orsak till den här bristen i rapporteringen är att det inom flygvapenförband eller på hangarfartyg tydligen inte finns några inbäddade journalister som kan notera bombningstrender. Det är ingen fråga om policy, uppger en talesman för Centcom till the Voice: Media visar föga intresse för att arbeta med de här enheterna. I mediebolagens kostsamma bevakning av den enorma scen som är Irakkriget är flyg
vapeninsatser bara en liten del av bilden, det medges. Men bomberna fortsätter att falla.”

Lördag den 19 mars 2005

Pentagon utreder sig själva nu igen, den här gången rörande mordförsöket mot Giuliana Sgrena, och som alltid kommer de att finna sig själva alltigenom goda. Men för att vi andra ska kunna godta teorin om olyckshändelsen vid vägspärren, blir vi tvungna att acceptera följande:

1. att Sgrena och de överlevande italienska säkerhetsagenterna i bilen lyckades enas om ett samstämmigt paket av lögner under ögonblicken mellan beskjutningen och amerikanernas ankomst till bilen;
2. att de samstämmiga berättelserna från italienarna, som inte hade någon anledning att ljuga, var lögner, och att versionen från Pentagon, som hade all anledning att ljuga, var sanning;
3. att bilen italienarna färdades i utsattes för spärreld av panikslagna amerikanska soldater men bara träffades av några få skott, det viktigaste det som dödade Nicola Calipari då han kastade sig framför Sgrena;
4. att amerikanerna var ovetande om vad det var för en bil, trots att den redan passerat flera amerikanska vägspärrar, trots att italienska myndigheter vidhåller att amerikanerna var förvarnade och trots det faktum att det bara vore vanligt sunt förnuft att en säkerhetsagent för en USA-allierad nation meddelar amerikanerna att han medför en viktig passagerare som han ska leverera till flygplatsen (även om han kan ha förtigit exakt vem hon var av rädsla för ännu ett amerikanskt mord på en journalist; (se www.smirkingchimp.com/article.php?si=nested&order=0 och
http://www.uruknet.info/?p=m10443&l=i&size=1&hd=0)
5. att vägspärren —som låg precis runt ett skymmande hörn, så att en intet ont anande förare plötsligt skulle stöta på den, även om han körde långsamt — bara händelsevis satts upp 45 minuter tidigare på det sista lämpliga ställe som den italienska bilen skulle passera innan Sgrena satte sig på ett plan till Italien, där hon skulle vara fri att berätta sina historier om Falluja;
6. att John Negroponte, som inte kunde ta sin vanliga helikopter på grund av en storm, beslöt åka bil genom de synnerligen farliga gatorna i Bagdad till ett möte vid flygplatsen; samt
7. att av alla amerikanska soldater som fanns till hands i Bagdad för att beskjuta Sgrenas bil, bara råkade de vid flygplatsen vara John Negropontes livvakter som dröjde kvar vid en ”tillfällig” vägspärr långt efter att hans bil hade passerat.

Om du är beredd att tro på allt detta, då skulle jag råda dig att genast gå ut och köpa en lott, för det här måste vara din lyckodag. Italienarna meddelade efter sin preliminära utredning i påfallande skarp ton att de skulle dra tillbaka sina trupper från Irak, så vi vet vad de anser. Detta tillbakadragande, som sedan upphävdes av Berlusconi efter direkta påtryckningar från Bush, är den bästa indikationen på vad sanningen är. Berlusconi vill förtvivlat gärna förbli Bushs pudel och är villig att pissa på Nicola Caliparis grav för att få stanna i hundkojan. John Negroponte, en iskall mördare, lämnar nu Irak för att inta sin nya post som Bushs nye chef för den nationella underrättelsetjänsten. Amerikaner, för att inte tala om alla andra, har all anledning att vara mycket rädda.

No comments: