Thursday, June 09, 2005

Oberoende media: Fientliga mål

Oberoende media: Fientliga mål
Av Ghali Hassan

Från http://www.uruknet.info/?p=m10443&l=i&size=1&hd=0


17 mars 2005
Countercurrents.org.

Sedan Irakkrigets början 2003 har 13 journalister mördats av amerikanska soldater. Alla de dödade journalisterna var ”oinbäddade”. Ingen journalist anställd av ”mainstream media” som BBC eller CNN har dödats eller kidnappats i Irak. Oberoende media världen över finner det allt svårare att existera i en värld dominerad av några få jättekonglomerat och regeringsstyrda mediaföretag.

Information som lämnats av oberoende media och hederliga journalister är det mäktigaste vapnet i kampen mot kriget i Irak alltsedan 1990. Bristen på sådan journalistisk trovärdighet och opartiskhet har bidragit till det onödiga mördandet av över 2 miljoner irakier, en tredjedel av dem barn under 5 år, ett resultat av 13 års brottsliga sanktioner och krig bedrivna av USA och Storbritannien.

För att bedriva sitt krig med ett minimum av opposition har amerikanska och brittiska regeringar och militär infört ett nytt fenomen inom journalistiken. Det kallas ”inbäddad” journalistik och innebär att journalister gör som de är tillsagda och rapporterar vad de inte har bevittnat. ”Inbäddad” journalistik är en form av falsk nyhetsrapportering som sänds ut till västerländska TV-tittare som om det var verkliga nyheter. Den bästa benämningen på detta nya fenomen är propagandajournalistik, ett viktigt verktyg i Amerikas ”krig mot terrorn”…….

Läs mer på ovasnstående sajt

No comments: