Thursday, June 09, 2005

Tyranniet kommer till Amerika

Tyranniet kommer till Amerika
Journalister ”självmördas”

av Henry Makow, Ph.D.
050306

Hunter Thompsons, Gary Webbs och J.H. Hatfields dödsfall genom ”självmord” visar att journalister som avslöjar vår politiska elits kriminella aktiviteter riskerar livet.

De befinner sig i frihetens frontlinje. När de blir mördade, varslar det om att mycket onda ting förestår oss.

I det senaste numret av ”International Currency Review” varnar oss den erfarne brittiske underrättelseanalytikern Christopher Story att vi kan vänta oss ett tyranni i Amerika värre än i Nazityskland eller Stalins Ryssland. Jag ska gå in på detaljer nedan.

Hunter Thompson dödades i slutet av förra månaden. Han arbetade med uppgifter om en homosexuell callboyhärva i Bushs Vita hus och om rivningen av World Trade Center.

http://www.libertyforum.org/showflat.php?Cat=&Board=consp_911&Number=
293426392#Post293426392

Gary Webb dödades i december. Hans specialitet var the Cocaine Import Agency (CIA).
http://www.newsreview.com/issues/sacto/2004-12-13/feature.asp

J. H. Hatfield ”begick sjävmord” i juli 2001. Hans bok ”Fortunate Son: George W. Bush and the Making of an American President” blev faktiskt indragen av förlaget under valkampanjen år 2000. Cirka 100 000 exemplar brändes!

I boken visade Hatfield att George W. Bush dömdes för kokaininnehav 1972. Hans far såg till att stryka detta ur registren.

I övrigt är Hatfields bok ganska positiv mot Junior. Jag hade aldrig trott att El Presidente var tillräckligt smart för att kunna flyga ett jetjaktplan.

En av de ursprungliga investerarna i pappa Bushs Zapata Oil var Eugene Meyer, styrelseordförande i Federal Reserve, krigsprofitör och utgivare av Washington Post. Familjen Bush har alltid verkat för Illuminatibankirerna. Och när Junior letade investerare för Arbusto Oil, mutade James Bath in honom. Bath var nära affärsvän till Osama bin Ladens far! Detta stöder mitt påstående i ”Bush, Bin Laden Serve the Same Master” att den globalistiska eliten styr terrorkriget mot det amerikanska folket.

TYRANNI I AMERIKA

Christopher Store är författare till ”The New Underworld Order: Triumph of Criminalism and the Global Hegemony of Masonic Intelligence” (kan beställas från amazon.com.uk).

Jag har inte läst den än, men jag har läst det senaste numret (vintern 2004-2005) av hans International Currency Review. http://www.worldreports.org/index.htm
Story har vittförgrenade kontakter inom underrättelsekretsar. Hans åsikt är att trots kommunismens påstådda ”fall” (Se Anatolij Golitsyns ”The Perestrojka Deception”) fortsätter Illuminatibankirerna att utnyttja Ryssland och speciellt de organisationer som efterträtt KGB till att befordra sitt globala tyranni, vilket han definierar som:

”Nationsstatens avskaffande och dess ersättande med regionala och globala styrelsesystem, med en liten självutnämnd elit som kontrollerar all världens resurser på alla andras bekostnad och för egen vinning. Detta är grunddragen i den världsrevolution som vi genomlever.”

Story säger att denna ”revolution” använder korruption och kriminalitet som verktyg. Sovjetiska underrättelseagenter omskolades bokstavligen till kriminella och infiltrerades i USA och Europa. Han säger att även det amerikanska underrättelseväsendet används till att främja moralisk korruption, delvis för att muta eller öva utpressning mot innehavare av offentliga ämbeten. Ingen vald befattningshavare ”kan röra sig”, hävdar han.

”I denna stegvisa statskupp har de amerikanska underrättelsekretsarna infiltrerat och korrumperat den republikanska formen för demokratiskt styre, genom utpressning ... och genom att alltid se till att deras egen personal sitter på alla de viktigaste beslutsfattarposterna. I det hänseendet är det ingen skillnad mellan det amerikanska och det sovjetiska systemet.”

Detta är bokstavligen sant vad gäller personal. Listan över ”tidigare” KGB-generaler som arbetar för det nya Department of Homeland Security innefattar Jevgenij Primakov, Alexander Karpov och Oleg Kalugin. Story hävdar att dessa män fortsätter att tjäna ”Sovjetunionens hemliga kommunistparti”. Se ex.vis http://argentina.indymedia.org/news/2005/257084.php
eller http://tinyurl.com/428du

”Departementet för Hemlandets Säkerhet”, lett av Michael Chertoff, en man med dubbelt israeliskt-amerikanskt medborgarskap, är redovisningskyldigt endast inför presidenten. Alla dess göranden och låtanden är hemliga. Det opererar ostraffat.

Story skriver:”Språket i Patriot Act II anses nästan ordagrant ha hämtats från den sovjetiska ”Lagen om stärkandet av den interna säkerheten” från 1965. Ett system för inrikes spionage är under införande ... efter östtyskt STASI-mönster med konsulthjälp från den östtyske STASI-generalen Marcus Wolf.”

I en intervju uppgav Primakov självmant att när NICA (lagen om nationella id-kort) införs, Posse Comitatus Act upphävs och andra former av repressiv lagstiftning stadfästs, ”kommer Vita huset att ha uppnått större makt över det amerikanska folket än Kreml kunde utöva då Stalin levde.”

Story säger att ”omfånget av de officiella kriminella operationerna och de fonder som stulits har överträffat de mest svindlande belopp ... endast de mest drakoniska kontrollmekanismer kan någonsin garantera alla de högt uppsatta gärningsmännen immunitet mot att avslöjas, gripas, dömas eller värre.”

Han påminner oss om George H. W. Bushs kommentar att ”om det amerikanska folket visste vad vi har gjort skulle de hänga oss i lyktstolparna.”

De ”drakoniska kontrollmekanismerna” innefattar byggandet av ett amerikanskt Gulag, ett system av ”fångläger” inom arméns anläggningar, vilket eufemistiskt kallas ”The Civilian Inmate Program”. Detsamma har redan påbörjats i Kanada.

SLUTSATSER

Christopher Story beskriver det smygande kommunistiska övertagandet av USA. Kan det göras bättre än då alla bara tänker muslimer och våra valda representanter är för korrumperade och insyltade för att skydda oss?
Illuminatis dockmästare förefaller vara i färd med att iscensätta ett världskrig mellan USA och Israel på ena sidan och Iran, Ryssland och möjligen Europa eller Kina på den andra. Irakkriget är ett krig genom ombud liksom spanska inbördeskriget. Enligt Story förberedde ryssarna det irakiska upproret.

Världskriget kan föregås av ett sammanbrott i världens finanssystem orsakat av spekulativa och kriminella excesser eller av att den amerikanska dollarn överges.
Eller ett ”terroristdåd” kan bjuda på en förevändning att införa krigslagar, allmän värnplikt, konfiskera guld, etc.

Jag skrev nästan inte den här veckan. Jag kände att jag ville ta ledigt från allt det här. Våren retas med oss här i norr där jag bor. Dagarna blir längre.

Skilda från vår verkliga historia som vi är, får vi lära oss att betrakta koncentrationsläger, pest, masslakt och hemlig polis som företeelser från ett mörkt förflutet.

Händelserna den 11 september har återfört oss till den brutala verkligheten. De krafter som bar ansvaret för Nazitysklands och det stalinistiska Rysslands övergrepp bär ansvaret för den 11/9. De styr fortfarande världen.

Det surras för fullt på internet. Den amerikanska fårahjorden är orolig. Vargar har slaktat några i utkanterna av hjorden. Tretusen i World Trade Center. Tiotusen i Irak; några journalister.

Fåren hoppas att de ska skonas bara de håller huvudet nere och spelar dumma. Av historien att döma lär inte detta bli fallet.

Får blir slaktade.


(översättning Hans Berggren)

No comments: